1. Χάραξη του Ωροσκοπίου-ωροσκόποι
 2. Αστρολογία του Ατόμου (Γενεθλιακή)
 3. Ζώδια – Ζωδιακός – Έννοιες
 4. Κυριαρχία – Έξαρση – Αδυναμία – Πτώση Πλανητών σε Ζώδιο
 5. Λέξεις Κλειδιά για κάθε ζώδιο
 6. Τριπλότητες – Τετραπλότητες Ζωδίων – Πυρίνας
 7. Πλανήτες – Έννοιες
 8. Όψεις Πλανητών
 9. Συνδυασμός Πλανητών σε Οίκους και Όψεις – Οίκοι
  • Διελεύσεις
  • Ηλιακή Επιστροφή
  • Μία μοίρα, ένα έτος
  • Μία μέρα, ένα έτος
  • Lunar, μηνιαία σεληνιακή
 10. Διόρθωση Ωροσκοπίου
 11. Βόρειος και Νότιος Δεσμός
 12. Λίλιθ
 13. Ωριαία Αστρολογία
 14. Συναστρία
 15. Μεσοδιαστήματα – Εκλείψεις
  • Μεσοδιαστήματα (EBERTIN)
 16. Καρμική Αστρολογία
 17. Αστρολογία του Συνόλου – Πολιτική