Ο Carl Jung στηρίζει τη θεωρία περί της ύπαρξης συλλογικού ασυνείδητου πέρα από το ατομικό ασυνείδητο. Το συλλογικό ασυνείδητο είναι κοινό για όλους.  Περιλαμβάνει γνώσεις από εμπειρίες που δεν βιώνει ο άνθρωπος ατομικά, αλλά τις κληρονομεί από μια βαθύτερη και ευρύτερη βάση δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν ολόκληρη την ανθρώπινη εμπειρία.  Το ατομικό ασυνείδητο του ατόμου σε αναδρομή, συνδέεται σε βαθύ επίπεδο και ανταλλάσσει πληροφορίες με το συλλογικό ασυνείδητο. Μέσω αυτής της ανταλλαγής πληροφοριών, λαμβάνουμε δεδομένα μιας ζωής, η οποία περιέχει στοιχεία παρόμοια με το πρόβλημα ή τα προβλήματα του ατόμου που κάνει την αναδρομή.  Με τις κάρτες αναδρομών, μεταφυσικά ανασύρουμε μνήμες σχετικές με τις προηγούμενες ζωές. Οι κάρτες αναδρομών θα μας βοηθήσουν να πάρουμε πληροφορίες από άλλες μας ζωές, ή να επιβεβαιώσουν πράγματα που υποψιαζόμαστε. Πχ. Τι σχέση είχα με το παιδί μου στο παρελθόν. Τι σχέση είχα με τον σύντροφό ή τον σύζυγό μου και τι πρέπει να “δουλέψω” σε αυτή τη ζωή για να πετύχω τις ισορροπίες.