Ο Πυθαγόρας γεννήθηκε στη Σάμο (μεταξύ 592 και 572 Π.Χ.).  Το όνομα Πυθαγόρας, του το έδωσαν οι γονείς του προς τιμήν της Πυθίας, που προφήτευσε τη γέννησή του.  Υπήρξε σημαντικός Έλληνας φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης, θεωρητικός της μουσικής και ιδρυτής της Πυθαγόρειας Σχολής.  

Με τη διδασκαλία του αποσκοπούσε στα εξής: Πρώτον, στο να οδηγήσει τον άνθρωπο στην κατανόηση των νόμων της φύσης και δεύτερον, στο να βελτειώσει και να αναπτύξει τις ικανότητές του.

Τι υπάρχει σε ένα όνομα;

Οι αριθμολόγοι απαντούν πως στο όνομα του ατόμου περιέχεται ο χαρακτήρας του και πως στην ημερομηνία γέννησης περιέχεται το πεπρωμένο του.  Τα δύο αυτά στοιχεία μπορούν να δώσουν πληροφορίες για την ατομικότητά του, για τα εμπόδια που θα συναντήσει στη ζωή του, τα προτερήματα που χάρη σε αυτά θα τα ξεπεράσει και για τα ελαττώματα που θα του φέρουν δυσκολίες.  Το όνομα και η ημερομηνία γέννησής μας, καθορίζουν αναπόφευκτα την ατομικότητά μας. Σύμφωνα με την παλιά παραδοσιακή σοφία, τίποτα δε συμβαίνει τυχαία στο Σύμπαν. Είναι σημαντικό λοιπόν, με τη γνώση της αριθμολογίας να επιλέγουμε το σωστό δρόμο και να μάθουμε πως να υπερνικήσουμε τα εμπόδια με τον καλύτερο τρόπο.