Ημερομηνία γέννησης
Ακριβής ώρα γέννησης

Αν δεν γνωρίζετε την ώρα της γέννησης τσεκάρετε το κουτάκι *

UTC time offset:

Tip: Make sure the UTC time offset is correct. If it's wrong, you can change it.

* NOTE: If birth time is unknown, the report will not include positions or aspects for the Moon, Ascendant, Midheaven, Vertex, or Part of Fortune, nor will it include House positions for any planets.