Αστρολογική Επικαιρότητα

Εξάγωνο Ερμή-Πλούτωνα | 18 Μαρτίου 2023

Εξάγωνο Ερμή στις 22° των Ιχθύων με τον Πλούτωνα στις 22° του Αιγόκερου, επηρεάζει ζώδια του Μεταβλητού και Παρορμητικού σταυρού του 3ου δεκαημέρου. Για τα ζώδια του Μεταβλητού σταυρού, καθιστά πιο εύκολη την επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και τους συντρόφους σας. Θα είστε σε θέση να καταλαβαίνετε τις ανάγκες τους και να μπορείτε με εύστοχα επιχειρήματα να τους συμμορφώνετε ανάλογα με τα δικά σας “θέλω”. Επίσης, στα επαγγελματικά σας, θα χρειαστεί να δουλέψετε σκληρά για να αποκτήσετε αυτό που θέλετε. Για τα ζώδια του Παρορμητικού σταυρού, αυτή η όψη, θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να προχωρήσετε σε μια νέα επαγγελματική συμφωνία, η οποία για λίγο καιρό θα πρέπει να μείνει κρυφή. Ενώ σε προσωπικό επίπεδο, είναι πιθανό να δημιουργήσετε μια σχέση από το χώρο της εργασίας σας, η οποία θα πρέπει να μείνει μυστική. Επιπλέον, δεν αποκλείεται, να ευνοηθείτε και θα βοηθηθείτε από το οικογενειακό σας περιβάλλον, κάνοντας πιο όμορφη και λειτουργική την καθημερινή σας ζωή. Αυτή η αλλαγή, θα έχει θετικό αντίκτυπο και στην απόδοση σας στο χώρο της εργασίας σας.