Αστρολογική Επικαιρότητα

Σύνοδος Ερμή-Ουρανού | 24 Απριλίου 2021

Το Τετράγωνο Ερμή στις 12° του Ταύρο με τον Κρόνο στις 12° του Υδροχόου, επηρεάζει ζώδια του Σταθερού σταυρού, του 2ου δεκαημέρου. Ευνοούνται οι σχέσεις και οι επαφές σε επαγγελματικό επίπεδο. Η ευχέρεια στην επικοινωνία θα βοηθήσει στο να πετύχετε βελτίωση επαγγελματικών συνθηκών εργασίας, αυξήσεις στα εισοδήματά σας και εξέλιξη της καριέρας σας.