Αστρολογική Επικαιρότητα

Τρίγωνο Ερμή-Πλούτωνα | 27 Σεπτεμβρίου 2022

Το Τρίγωνο Ερμή στις 26° της Παρθένου με τον Πλούτωνα στις 26° του Αιγόκερου, επηρεάζει ζώδια του Παρορμητικού και Σταθερού σταυρού του 3ου δεκαημέρου. Τα ζώδια του Παρορμητικού σταυρού, θα έχετε κάπως μελαγχολική διάθεση και θα νιώσετε ανασφάλεια, καθώς η οικογένεια σας, με τη στάση της φαίνεται, ότι δεν εγκρίνει τις επαγγελματικές και προσωπικές σας σχέσεις. Γενικά, θα είναι μια περίοδος που θα δίνετε μεγάλη βαρύτητα στη γνώμη των τρίτων.

Τα ζώδια του Σταθερού σταυρού, θα νοιώθετε αρκετά πιεσμένοι, αυτή την περίοδο, καθώς τα πρέπει με τα θέλω σας, θα έρθουν σε σύγκρουση. Αντί να προβληματίζεστε προσπαθήστε να φιλτράρετε τα δύο αυτά στοιχεία και να δομήσετε τις επιθυμίες σας, πάνω στις σταθερές βάσεις που έχετε πάρει από την οικογένεια σας.