Αστρολογική Επικαιρότητα

Τρίγωνο Αφροδίτης-Άρη | 9 Ιανουαρίου 2021

Το Τρίγωνο Αφροδίτης στη 1° του Αιγόκερου με τον Άρη στη 1° του Ταύρου επηρεάζει ζώδια του Παρορμητικού και Σταθερού σταυρού του 1ου δεκαημέρου. Ενδέχεται να φέρει εντάσεις στο αισθηματικό τομέα. Φροντίστε να τις αποφύγετε για να μην έρθετε σε ρήξη με τους συντρόφους σας. Το βασικό σας μέλημα είναι να είστε οικονομικά ανεξάρτητοι και θα έχετε μεγάλη αποφασιστικότητα για να το πετύχετε. Προσέξτε τις οικονομικές δοσοληψίες με τους φίλους σας ή με ομάδες που ανήκετε, φροντίστε οι όροι να είναι σαφείς, για να μην έχετε πρόβλημα αργότερα. Η διορατικότητά σας, θα σας βοηθήσει να κρίνετε καλύτερα τις καταστάσεις και να επιλύετε με ευκολία προβλήματα που σχετίζονται με συνεργάτες σας.