Αστρολογική Επικαιρότητα

Τρίγωνο Ήλιου-Πλούτωνα | 17 Μαΐου 2021

Το Τρίγωνο Ήλιου στις 26° του Ταύρου με τον Πλούτωνα στις 26° του Αιγόκερου, επηρεάζει ζώδια του Σταθερού και Παρορμητικού σταυρού του 3ου δεκαημέρου. Τα ζώδια του Παρορμητικού σταυρού, θα νιώσετε δικαιωμένοι καθώς θα καταφέρετε να κάνετε επωφελείς επαγγελματικές συμφωνίες. Δεν αποκλείεται, επίσης, να παρουσιαστεί ένα άτομο στη ζωή σας που θα σας βοηθήσει να επαναξιολογήσετε τις αξίες σας και να αλλάξετε τον τρόπο αυτοπροβολής σας. Τέλος στα αισθηματικά σας, αυτή η όψη, θα δώσει μια άλλη πνοή, που θα σας βοηθήσει να κοιτάξετε περισσότερο την βελτίωση της εξωτερικής σας εμφάνισης.

Για τα ζώδια του Σταθερού σταυρού, αυτή η όψη, θα φέρει εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα. Θα καταφέρετε να μείνετε συγκεντρωμένοι στους στόχους σας, χωρίς να ακούτε γνώμες τρίτων και θα στηριχθείτε αποκλειστικά στις δικές σας δυνάμεις. Επίσης, διαπιστώσετε με χαρά, ότι υπάρχουν πολλοί που θέλουν το καλό σας και σας υποστηρίζουν απεριόριστα.