Το astrologycenter.gr εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής μας καλείτε στο 210 95 32 787 μας ενημερώνεται για την κατάθεση και συνδέεστε να μιλήσετε.

Απόδειξη της συναλλαγής θα σας αποσταλεί στο email που θα συμπληρώσετε κατά την αγορά.