Η Μεγάλη Αρκάνα

Η Μεγάλη Αρκάνα

Η Μεγάλη Αρκάνα αποτελείται από είκοσι δύο κάρτες, που έχουν συγκεκριμένες, συμβολικές εικόνες και θεωρείται ότι διαθέτουν μυστικές και μυστηριώδεις δυνάμεις.

Οι κάρτες είναι αριθμημένες με λατινικούς αριθμούς και ξεκινάνε από τον αριθμό 0 (μηδέν) και τελειώνουν με τον αριθμό ΧΧΙ (είκοσι ένα).

Οι κάρτες ξεκινώντας από τον αριθμό 0 (μηδέν) είναι:

 • Ο ΤΡΕΛΟΣ, με αριθμό 0 (μηδέν)
 • Ο ΜΑΓΟΣ, με αριθμό Ι (ένα)
 • Η ΑΡΧΙΕΡΕΙΑ, με αριθμό ΙΙ (δύο)
 • Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ, με αριθμό ΙΙΙ (τρία)
 • Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ, με αριθμό IV (τέσσερα)
 • Ο ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ, με αριθμό V (πέντε)
 • ΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ, με αριθμό VI (έξι)
 • ΤΟ ΑΡΜΑ, με αριθμό VII (επτά)
 • Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, με αριθμό VIII (οκτώ)
 • Ο ΕΡΗΜΙΤΗΣ, με αριθμό IX (εννιά)
 • Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ, με αριθμό X (δέκα)
 • Η ΔΥΝΑΜΗ, με αριθμό XI (έντεκα)
 • Ο ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΣ, με αριθμό XII (δώδεκα)
 • Ο ΘΑΝΑΤΟΣ, με αριθμό XIII (δεκατρία)
 • Η ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ, με αριθμό XIV (δεκατέσσερα)
 • Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ, με αριθμό XV (δεκαπέντε)
 • Ο ΠΥΡΓΟΣ, με αριθμό XVI (δεκαέξι)
 • ΤΟ ΑΣΤΡΟ, με αριθμό XVII (δεκαεπτά)
 • Η ΣΕΛΗΝΗ, με αριθμό XVIII (δεκαοκτώ)
 • Ο ΗΛΙΟΣ, με αριθμό XIX (δεκαεννιά)
 • Η ΚΡΙΣΗ, με αριθμό XX (είκοσι) και τέλος
 • Ο ΚΟΣΜΟΣ, με αριθμό XXI (είκοσι ένα)

Η κάθε μία από αυτές τις κάρτες έχει διαφορετική σημασία και συγκεκριμένους συμβολισμούς, που μπορούν να δώσουν απαντήσεις και στα πιο πολύπλοκα ερωτήματα της ζωής.

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή  του συμβολισμού της κάθε κάρτας, ανάλογα με το αν είναι σε σωστή (όρθια) ή αντεστραμμένη (ανάποδη) θέση.

Ο ΤΡΕΛΟΣ (0)

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΤΡΕΛΟΥ στη σωστή της θέση συμβολίζει την ανεξαρτησία, τη ζωντάνια, το πάθος και τη τόλμη. Όταν εμφανίζεται αντεστραμμένη φανερώνει απερισκεψία, επιπολαιότητα, βιασύνη και έλλειψη υπευθυνότητας.

Ο ΜΑΓΟΣ (Ι)

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΜΑΓΟΥ στη σωστή της όψη είναι συνδεδεμένη, κυρίως με τρεις έννοιες: αυτογνωσία, δυναμισμός και πνευματικές ικανότητες. Όταν έχει αντεστραμμένη όψη, έχει αρνητική σημασία και δηλώνει στασιμότητα και καμιά φορά πισωγύρισμα.

Η ΑΡΧΙΕΡΕΙΑ (ΙΙ)

Η ΑΡΧΙΕΡΕΙΑ συμβολίζει τη διαίσθηση, την κρυμμένη γνώση και το αόρατο. Η ΑΡΧΙΕΡΕΙΑ στην αντεστραμμένη της όψη δηλώνει πάνω απ’ όλα μειωμένη αντίληψη και αδύναμο ένστικτο, ενώ ταυτόχρονα τονίζει την απουσία διαίσθησης.

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ (ΙΙΙ)

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ είναι το σύμβολο της ομορφιάς, της δημιουργίας, της γονιμότητας και της αφθονίας. Στην αντεστραμμένη της όψη δηλώνει στασιμότητα, απογοήτευση, αδιαφορία και μεγάλη στεναχώρια.

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ (IV)

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ συμβολίζει τη λογική, την πειθαρχία, τη γνώση, το δυναμισμό και την ηγετική ικανότητα. Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ στην αντεστραμμένη του όψη δηλώνει έλλειψη αυτοπεποίθησης, απειθαρχία, ανευθυνότητα και ανικανότητα οργάνωσης.

Ο ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ (V)

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΦΑΝΤΗ σε όρθια θέση είναι το σύμβολο της γνώσης, της σοφίας, της οργάνωσης και της ικανότητας. Αντεστραμμένη αποτελεί αρνητικό σημάδι και φανερώνει αταξία, χάος, έντονη αμφισβήτηση και αλλαγή.

ΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ (VI)

Η ΚΑΡΤΑ ΤΩΝ ΕΡΑΣΤΩΝ έχει δύο ερμηνείες: η πρώτη είναι αυτή της απόλυτης συναισθηματικής ευτυχίας και πληρότητας και η δεύτερη είναι αυτή του διλήμματος και της αμφισβήτησης. ΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ αντεστραμμένοι αποτελούν ένα κακό σημάδι και προειδοποιούν για αποτυχία στον ερωτικό τομέα, όσο και σε άλλες περιοχές της ζωής του ενδιαφερόμενου.

ΤΟ ΑΡΜΑ (VII)

ΤΟ ΑΡΜΑ στην όρθια θέση δηλώνει πάνω απ’ όλα επιτυχία, αναγνώριση και ευτυχία, αλλά σε καμιά περίπτωση χωρίς να έχει προηγηθεί σκληρή και συστηματική προσπάθεια. ΤΟ ΑΡΜΑ αντεστραμμένο δηλώνει έλλειψη αυτοελέγχου και λανθασμένη αντίληψη για τις ικανότητες που έχει ο καθένας και μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα για τον ενδιαφερόμενο: είτε ότι έχει υπερεκτιμήσει τον εαυτό του, είτε ότι τον έχει υποτιμήσει.

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (VIII)

Η ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ στη σωστή της όψη συμβολίζει την πνευματική διαύγεια, τη λογική, την πειθαρχία και την ισορροπία. Στην αντεστραμμένη της όψη φανερώνει κακή κρίση, αδικίες και ανισότητες, ατυχίες και καθυστερήσεις.

Ο ΕΡΗΜΙΤΗΣ (ΙΧ)

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΗ στη σωστή της όψη σχετίζεται με την αυτοσυγκέντρωση, την ηθελημένη απομόνωση και τις σημαντικές αποφάσεις. Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΗ στην αντεστραμμένη της όψη συμβολίζει την άσκοπη σπατάλη ενέργειας, την επιπολαιότητα και την ακούσια απομόνωση.

Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ (Χ)

Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ στη σωστή του όψη συμβολίζει απρόσμενες αλλαγές, ξαφνική πρόοδο, επιτυχία και χαρούμενα γεγονότα. Στην αντεστραμμένη του όψη φανερώνει κακοτυχία, αποτυχία και αρνητικές εξελίξεις.

Η ΔΥΝΑΜΗ (ΧΙ)

Η ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ στην σωστή της όψη συμβολίζει την ψυχική και πνευματική δύναμη, την αυτοπεποίθηση και την αρμονία. Η ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ στην αντεστραμμένη της όψη φανερώνει, κατά κύριο λόγο, χαμηλή αυτοεκτίμηση και ανασφάλεια.

Ο ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΣ (ΧΙΙ)

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΥ στη σωστή της όψη μπορεί να έχει δύο σημασίες, η μία είναι αυτή της αναμονής και η άλλη της θυσίας. Αντεστραμμένη σχετίζεται με κάθε είδους αρνητικές εξελίξεις, βιαστικές αποφάσεις, πόνο και πίεση.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ (ΧΙΙΙ)

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ σημαίνει πως ο ενδιαφερόμενος διανύει μια περίοδο φοβερής σύγχυσης κι ανησυχίας, γιατί βλέπει τη ζωή του να αλλάζει ριζικά σε τομείς που μέχρι τώρα θεωρούσε σταθερούς και δεδομένους. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ αντεστραμμένος συμβολίζει τη στασιμότητα, την απαισιοδοξία και την άρνηση για αλλαγή και εξέλιξη.

Η ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ (XIV)

Η ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ στη σωστή της όψη συμβολίζει την αρμονία, την ισορροπία και τη δημιουργία. Η ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ αντεστραμμένη δηλώνει κάθε είδους προβλήματα, συγκρούσεις, διαφωνίες και στεναχώρια.

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ (XV)

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ σχετίζεται με την ύλη και την απόλαυση των φυσικών αγαθών. Στην αντεστραμμένη της όψη αποτελεί μια σοβαρή προειδοποίηση ενάντια στην υπερβολική ενασχόληση με την κατάκτηση και την απόλαυση υλικών αγαθών.

Ο ΠΥΡΓΟΣ (XVI)

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ στη σωστή της όψη σχετίζεται με ξαφνικά γεγονότα και απότομες, δραματικές αλλαγές κάθε είδους. Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ αντεστραμμένη φανερώνει ανεξέλεγκτες καταστάσεις, σύγχυση, προβληματισμό και στεναχώρια.

ΤΟ ΑΣΤΡΟ (XVII)

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΥ στη σωστή της όψη συμβολίζει την ελπίδα και την πίστη και αποκαλύπτει ευχάριστες αλλαγές και εκπλήξεις. Στην αντεστραμμένη της όψη αποκαλύπτει απαισιοδοξία, έλλειψη αυτοπεποίθησης, συγκρούσεις και στεναχώριες.

Η ΣΕΛΗΝΗ (XVIII)

Η ΣΕΛΗΝΗ στη σωστή της όψη συμβολίζει την έμπνευση και τη δημιουργία. Η ΣΕΛΗΝΗ στην αντεστραμμένη της όψη αντιπροσωπεύει τον κόσμο της ψευδαίσθησης, της πλάνης και του ψέματος.

Ο ΗΛΙΟΣ (ΧΙΧ)

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ στη σωστή της όψη αποτελεί ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα και υπόσχεται αληθινή ευτυχία στον ενδιαφερόμενο. Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ στην αντεστραμμένη της όψη δηλώνει αναβολές, καθυστερήσεις και απογοητεύσεις.

Η ΚΡΙΣΗ (ΧΧ)

Η ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ στη σωστή της όψη αποτελεί ένα πολύ αισιόδοξο και θετικό σημάδι. Στην αντεστραμμένη της όψη αποκαλύπτει καθυστέρηση, αναποφασιστικότητα και δειλία.

Ο ΚΟΣΜΟΣ (ΧΧΙ)

Ο ΚΟΣΜΟΣ συμβολίζει την ολοκλήρωση κάποιου κύκλου και όλα τα ευνοϊκά αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν απ’ αυτή την ολοκλήρωση. Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ αντεστραμμένη σημαίνει αποτυχία και απογοήτευση, κυρίως λόγω ανικανότητας συμφιλίωσης με το παρελθόν και φόβου για οποιαδήποτε αλλαγή.