Πλανήτες

ΔΗΜΗΤΡΑ

Αστρολογικές Τηλεφωνικές Προβλέψεις

ΔΗΜΗΤΡΑ

Αστρολογικές Τηλεφωνικές Προβλέψεις

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ: ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Η Δήμητρα (Ceres)  ήταν ο πρώτος αστεροειδής που ανακαλύφθηκε ποτέ, την Πρωτοχρονιά του 1801! Είναι ο πιο συμπαγής από τους αστεροειδείς και τώρα ορίστηκε ως πλανήτης-νάνος, μαζί με τον Πλούτωνα και την Έριδα (Eris). Επειδή η Δήμητρα (Ceres) πιστεύεται ότι περιέχει έναν υγρό ωκεανό, είναι ο κύριος στόχος για έρευνα της εξωγήινης ζωής.

Ως θεά της συγκομιδής και της φυσικής διαδικασίας  της γονιμότητας, η Δήμητρα αντιπροσωπεύει τη διαδικασία της φροντίδας και της μητρότητας στο γενέθλιο χάρτη ενός ατόμου και έχει αποδοθεί στο ζώδιο του Καρκίνου, ως συν-κυβερνήτης με τη Σελήνη.

Σε ένα χάρτη, μια Δήμητρα αρνητικά επηρεασμένη από πλανητικές όψεις μπορεί να υποδηλώνει προβλήματα στην ικανότητα του ατόμου να φροντίζει ή να φροντίζεται από τους άλλους, που ίσως να εκδηλώνεται με διατροφικές δυσλειτουργίες ή ένα αίσθημα απόρριψης από γονικές μορφές. Όταν βρίσκεται σε καλή θέση, συμβολίζει την ικανότητα ανάληψης γονικής ευθύνης, ειδικά σε μια γυναίκα και μπορεί, επίσης, να υποδεικνύει κάποιον που έχει στενή σχέση με τη γη, ως κηπουρός ή καλλιεργητής τροφίμων. Τέλος, η θέση της Δήμητρας ανά οίκο και ζώδιο και οι πλανητικές της συνδέσεις είναι πιθανό να υποδηλώνουν τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται η μητρότητα (ή η πατρότητα) στη ζωή κάποιου.