Πλανήτες

ΗΡΑ

Αστρολογικές Τηλεφωνικές Προβλέψεις

ΗΡΑ

Αστρολογικές Τηλεφωνικές Προβλέψεις

ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ: ΓΑΜΟΣ

Ο αστεροειδής Ήρα (Juno) ήταν ο τρίτος από τους τέσσερις μεγάλους αστεροειδείς που ανακαλύφθηκαν, το 1805. Στη μυθολογία η Ήρα (Juno) ήταν η σύζυγος του Δία κι επομένως αντιπροσωπεύει τη συντροφική ενέργεια των  στενών σχέσεων. Οι στενές σχέσεις είναι, επίσης, η περιοχή της Αφροδίτης και της Σελήνης αλλά εκεί που διαφέρει η Ήρα (Juno) είναι ότι αντιπροσωπεύει την ενέργεια της συνεργασίας με ένα νέο φως, όπως στα πιο σύγχρονα ζητήματα – όπως, για παράδειγμα, πού μπαίνουν τα όρια στη σχέση με έναν άλλο άνθρωπο, τι και πόσα πρέπει να μοιραζόμαστε, τι και πόσα πρέπει να κρατάμε κι αν υπάρχουν θέματα ελέγχου, πικρίας και ζήλειας και, γενικότερα, ό, τι αφορά στην έκφραση της τρυφερότητας. Όταν η Ήρα (Juno) είναι εμφανής σε ένα γενέθλιο χάρτη, όλα αυτά τα θέματα είναι σημαντικά για το άτομο. Εάν υπάρχουν όψεις με άλλους πλανήτες, αυτά τα θέματα μπορεί να χρωματίζονται από την ενέργεια του πλανήτη. Η θέση της Ήρας (Juno) στους οίκους και τα ζώδια μας δείχνει σε ποιο τομέα της ζωής αυτά τα ζητήματα θα είναι πιο σημαντικά.