Περί Αστρολογίας

Ο Τέταρτος Οίκος

Ο τέταρτος οίκος

Ο Τέταρτος Οίκος

Ο τέταρτος οίκος

Οι πλανήτες στον Τέταρτο Οίκο έχουν πολύ ισχυρή επίδραση στην παιδική μας ηλικία και στο πώς την βλέπουμε όταν είμαστε πια ενήλικοι.  Αυτό σημαίνει πως αν γνωρίζετε τη θέση τους στο γενέθλιο χάρτη σας, θα έχετε μια μεγάλη βοήθεια για να αποκτήσετε περισσότερη αυτογνωσία, και μάλιστα σε θέματα που έχουν σχέση με την καταγωγή και την οικογένειά σας.

Ο Τέταρτος Οίκος επηρεάζει ακόμα το υποσυνείδητό σας και τον τρόπο με τον οποίο αντιδράτε στα εξωτερικά γεγονότα.  Όσοι έχουν την Αφροδίτη ή τη Σελήνη τους σε καλή θέση στον Τέταρτο Οίκο, για παράδειγμα, έχουν πολλές πιθανότητες να περάσουν ήρεμα και αρμονικά παιδικά χρόνια.  Εκείνοι που έχουν ισχυρό τον Κρόνο ή τον Πλούτωνα στον Τέταρτο Οίκο τους, θα έχουν μάλλον μια δύσκολη οικογενειακή ζωή σαν παιδιά. Η θέση των πλανητών αυτών επηρεάζει τις εμπειρίες και τη συμπεριφορά μας και στην ενήλικη ζωή μας.  Ακόμα και στα σαράντα τους, πολλοί άνθρωποι εκδηλώνουν χαρακτηριστικά που οφείλονται στην επίδραση των πλανητών του Τέταρτου Οίκου τους. Η επίγνωση αυτών των επιδράσεων μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε γιατί νιώθετε ή συμπεριφέρεστε με το συγκεκριμένο τρόπο, καθώς αγωνίζεστε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες που σας παρουσιάζονται.