Αστρολογική Επικαιρότητα

Αντίθεση Ήλιου-Κρόνου | 14 Αυγούστου 2022

Η Αντίθεση Ήλιου στις 21° του Λέοντα με τον Κρόνο στις 21° του Υδροχόου, επηρεάζει ζώδια του Σταθερού σταυρού, του 3ου δεκαημέρου. Θα είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στους συνεργάτες, αλλά και απέναντι σε άτομα της οικογένειάς σας. Επίσης, θα έχετε μια επικριτική διάθεση και σε συνδυασμό με την καχυποψία που σας χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στις διαπροσωπικές σας, σχέσεις.